top of page

La comissió de captacantaires

La comissió Captacantaires dissenya  i executa  estratègies per a captar nous cantaires per a la coral a fi de mantenir-hi un nombre òptim.

Grup1.png

FUNCIONS I ACTIVITAT

 

  • Elaboració de campanyes de divulgació de la coral

  • Elaboració i distribució de cartells i fulletons divulgatius

  • Xerrades i activitats divulgatives a casals, escoles, centres de salut...

  • Eines: correu electrònic, xarxes socials, lloc web

  • Propostes d’'imatges per a mostrar.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Joan Marsol

Mariné Torrent

Albert

Joan Marsol

López Arnal

Elvira

Joan Marsol

París Tomàs

Anton

Joan Marsol

Garcia Castiñeira

Josep Ma

Joan Marsol

Umansky Bendersky

Cèlia

Joan Marsol

Camargo Segura

David

Joan Marsol

Seguí Ylla

Elisenda

bottom of page