La comissió de captacantaires

La comissió Captacantaires dissenya  i executa  estratègies per a captar nous cantaires per a la coral a fi de mantenir-hi un nombre òptim.

Grup1.png

FUNCIONS I ACTIVITAT

 

  • Elaboració de campanyes de divulgació de la coral

  • Elaboració i distribució de cartells i fulletons divulgatius

  • Xerrades i activitats divulgatives a casals, escoles, centres de salut...

  • Eines: correu electrònic, xarxes socials, lloc web

  • Propostes d’'imatges per a mostrar.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ