top of page

La junta

La junta representa, dirigeix i administra l’associació Coral Font d'en Fargues. Executa les decisions de l'Assemblea.

Grup1.png

FUNCIONS DE LA JUNTA:

  • Representar la Coral davant de l'Administració, del Casal, i d'altres entitats.

  • Gestionar i coordinar el funcionament de la Coral.

  • Executar les decisions de l'Assemblea.

  • Coordinar les comissions i grups de treball i anomenar vocals per a que participin a la junta.

ACTIVITAT

Reunió de junta cada mes. Contingut de les reunions de junta:

  • Valoració del funcionament de la coral

  • Coneixement de les altes i baixes

  • Elaboració de propostes

  • Presa de decisions

Elaboració del butlletí amb un resum del contingut de la reunió de junta.  Encàrrec fet a la comissió de comunicació.

Preparació de les assemblees

MEMBRES DE LA JUNTA

Joan Marsol

Adjunt tresorer

Ibarz Vidal-Barraquer

Josep

Coord. Comunicació

López Arnal

Elvira

Vocal

Quer Riera

Sigfrid

Cap de Corda.B

Cots Ferreres

Josep Ma

Directora

Finestres Senpau

Marta

Cap de corda.C

Herms Puig

Rosa

President

Camargo Segura

David

Cap de corda.S

Angás Pueyo

Cristina

Secretària

Ferrer Monserrat

Àngels

Cap de corda.T

Bullich Catà de la Torra

Ramir

Tresorera

Anderson

Vicki

bottom of page