NOSALTRES

CANTAIRES:

MERC�

PUIG ROYO

CARME

LI��N RODR�GUEZ

Consol

Fornas Ara

Helena

Cordón i Solé

Victòria

Civit Fons

Paloma

Bell�s Gea

Maria Dolors

Cortadellas Queralt

Vicenta

Argil�s Franch

Margarita

de Sim�n Arasti

Marta

Massot Marcè

J�lia

Pons Vidal

M. Dolors

Villas Ventura

Naïma

Underwood

Carmina

Fernandez Barrera

Maria

Martinez Santin

Albert

Marin� Torrent

Brando

Borràs

Cristina

Angès Pueyo

Pilar

Sal� G�mez

Anton

Par�s Tom�s

Elisenda

Seguí Ylla

Feli

Diez Lucio

Elvira

L�pez Arnal

Enric

Roger Casamada

Mihaela Tinca

Ifrim

Rosa

M� Costa Sala

Celia

Umansky Bendersky

Joan

Marsol Campabadal

Rosa

Soriano Hurtado

�ngels

Ferrer

Lluisa

Esplugas Ab�s

Dolors

Armengol Rahet

Vicky

Anderson

Ma Àngels

Albertos Zamora

�ngela

Oll� Comas

Ramir

Bullich Cat� de la Torra

LA JUNTA

Marta Finestres Senpau

Directora

Vicki Anderson

Cap de corda

de Sopranos

Comissió de Promoció

Sigfrid Quer Riera

President

Maria Dolors Villas

Cap de Corda de Contralts

Elvira López Arnal

Secretària

Albert Mariné

Cap de Corda de Tenors

Àngela Ollé Comas

Tresorera

Jaume Maciá

Cap de Corda de Baixos

EQUIP ARTÍSTIC

COMISSIONS

Ramir Bullich

Web

Helena Cordón i Solà

Comissió de Promoció