NOSALTRES

CANTAIRES:

Rosa

Soriano Hurtado

Celia

Umansky Bendersky

J�lia

Pons Vidal

Feli

Diez Lucio

Maria

Martinez Santin

CARME

LI��N RODR�GUEZ

Carmina

Fernandez Barrera

Rosa

M� Costa Sala

�ngela

Oll� Comas

Cristina

Angès Pueyo

Margarita

de Sim�n Arasti

Victòria

Civit Fons

Naïma

Underwood

MERC�

PUIG ROYO

Lluisa

Esplugas Ab�s

Joan

Marsol Campabadal

Brando

Borràs

Marta

Massot Marcè

Pilar

Sal� G�mez

Pau

Arjol Arjol

Elisenda

Seguí Ylla

Mihaela Tinca

Ifrim

�ngels

Ferrer

Albert

Marin� Torrent

Helena

Cordón i Solé

Consol

Fornas Ara

Ma Àngels

Albertos Zamora

Enric

Roger Casamada

Maria Dolors

Cortadellas Queralt

Paloma

Bell�s Gea

Vicenta

Argil�s Franch

Antoni

Cullell Paràs

Vicky

Anderson

Elvira

L�pez Arnal

M. Dolors

Villas Ventura

Ramir

Bullich Cat� de la Torra

T. 123-456-7890

Marta Finestres

LA JUNTA

Marta Finestres Senpau

Directora

Vicki Anderson

Cap de corda

de Sopranos

Comissió de Promoció

Sigfrid Quer Riera

President

Maria Dolors Villas

Cap de Corda de Contralts

Elvira López Arnal

Secretària

Albert Mariné

Cap de Corda de Tenors

Àngela Ollé Comas

Tresorera

Jaume Maciá

Cap de Corda de Baixos

EQUIP ARTÍSTIC

COMISSIONS