LA CORAL

 

Som un grup de persones que trobem en el cant coral una activitat que ens agrada i estimula.

 

Una bona part som veïns del barri de la Font d’en Fargues, tot i que hi ha membres que viuen a altres barris de la ciutat. Estem oberts a tothom que hi vulgui participar.

Equip Artístic

Sopranos

Contralts

Tenors

Baixos

EQUIP ARTÍSTIC

 

BRANDO 

BORRÀS

Pianista i repertorista

MARTA FINESTRES

Directora

JUNTA

 

La Junta és l'òrgan de govern de la Coral escollit pels cantaires. Treballa per la bona gestió de la Coral coordinant l'activitat i impulsant els projectes en marxa.

 

Està formada per un president, una responsable d'economia, una secretària, els caps de corda i la directora. 

També hi formen part els responsables de les comissions de treball: promoció, comunicació, web, etc.

La junta es reuneix cada mes.

Marta Finestres Senpau

Directora

Vicki Anderson

Cap de corda de Sopranos

Sigfrid Quer Riera

President

Cèlia Umansky

Cap de Corda de Contralts

Elvira López Arnal

Secretària

Ramir Bullich

Cap de Corda de Tenors

Àngela Ollé Comas

Tresorera

Albert Mariné

Cap de Corda de Baixos

© 2018 Coral Font d'en Fargues