top of page

Els caps de corda

Representen els cantaires de la seva corda i són vehicle de comunicació amb la Junta, a la qual pertanyen com a vocals.

FUNCIONS I ACTIVITAT

 

  • Representar la corda davant la junta, la direcció i la coral.

  • Assistir a les reunions de la Junta Directiva.

  • Comunicar les decisions dels òrgans de govern i vetllar perquè es compleixin.

  • Col·laborar amb les comissions.

  • Fer el seguiment del compliment de documents de protecció de dades i de drets d’imatge.

  • Vetllar per la correcta aplicació de les directrius i indicacions de la direcció artística.

  • Col·laborar amb el director/a i el secretari/ària en el seguiment de l’assistència i informar-ne.

  • Facilitar l'accés a la informació i als recursos: calendari, partitures, àudios, etc.

CAPS DE CORDA

Joan Marsol

Cap de Corda.B

Josep Ma

Cots Ferreres

Joan Marsol

Cap de corda.C

Rosa

Herms Puig

Joan Marsol

Cap de corda.S

Cristina

Angás Pueyo

Joan Marsol

Cap de corda.T

Ramir

Bullich Catà de la Torra

bottom of page