top of page

Equip artístic

L'Equip artístic està format per la directora i el repertorista

FUNCIONS I ACTIVITAT

Dirigir l’orientació musical i artística de l’entitat
Proposar a la Junta Directiva el pla de treball, que pot contemplar:

 

  • Nombre de cantaires que han de formar cada cor.

  • Admissió, exclusió temporal o definitiva dels cantaires.

  • Condicions d’admissió dels cantaires.

  • Proposta de persones per als càrrecs tècnics que consideri pertinents.

  • Establiment del repertori.

  • Pla de treball anual d’assaigs i d’actuacions.

  • Creació de cors i activitats de formació musical.

  • Proposta d’adquisició d’obres, partitures, instruments i elements tècnics.

  • Reglamentació dels assaigs, els concerts.


3. Executar els acords de la Junta Directiva quant a les matèries de la seva competència.
4. Requerir la col·laboració dels membres de la Junta i de les Comissions que consideri adients.
5. Col·laborar amb les comissions .
6. Assessorar i acompanyar el president a reunions amb organismes i entitats.
7. En cas d'absència del president, representar la coral amb organismes i entitats amb assumptes de
la seva competència.

MEMBRES DE L'EQUIP ARTÍSTIC

Joan Marsol

Finestres Senpau

Marta

Joan Marsol

Borràs Cuevas

Brando

bottom of page