top of page

Taller de veu

Taller destinat als cantaires de la Font d’en Fargues que vulguin adquirir o millorar la tècnica vocal.

En cada edició se n'acorda el calendari.

FINALITAT

Arribar a un nivell que permeti cantar amb solvència i abordar el muntatge de les obres que interpreta la Coral.

taller veu1.jpeg

OBJECTIUS

Aprendre a gaudir de la pràctica musical des del cant coral.

 

Es treballa:

 • la motivació

 • la tècnica

 • el treball de grup

Desenvolupar l'habilitat per a cantar adquirint una emissió saludable i eficaç de la veu.

Es treballa:

 • el coneixement de l'anatomia i fisiologia de la veu.

 • treball corporal.

 • treball vocal.

Conèixer, a través del treball coral, els elements bàsics de la interpretació artística.

 

Es treballa:

 • Homogeneïtat tímbrica del grup: hàbit d’escolta i voluntat d’unificació amb els altres.

 • Expressivitat interpretativa: unificació de l’emissió vocal, l’articulació, afinació,

 • Ritme, fraseig i expressivitat emotiva.

 • Concepte d’empast.

 • Disciplina i concentració. Valor del silenci.

Interpretar els signes de direcció.

 

Es treballa:

 • Coneixement dels signes d’entrada, tempo, respiració, expressió, finals.

 • Hàbit de mirar el director i seguir les seves indicacions.

 • Relació Coral - Director.

Aplicar el treball del taller al repertori actual.

bottom of page