top of page

MARC GENERAL

ELS ESTATUTS

 

Són la norma, acordada pels socis, que regula el funcionament la coral.

Les seves funcions fonamentals són les següents:

  • Regular el funcionament de la coral davant de tercers.

  • Regular els drets i les obligacions  relacions entre els membres.

EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

 

Concreta els mandats dels Estatuts

  • Proporciona una guia i criteris per a l'organització i funcionament de la coral.

  • És un lloc on recórrer en cas de conflicte.

ORGANITZACIÓ

ZONA CANTAIRES. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva representa, dirigeix i administra l’associació Coral Font d'en Fargues.

 

Executa les decisions de l'Assemblea.

ELS CAPS DE CORDA

 

Representem els cantaires de la seva corda i són vehicle de comunicació amb la Junta, a la qual pertanyen com a vocals.

LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

 

Estableix estratègies per a fer arribar eficaçment la informació tan als membres de la coral com al públic.

L'EQUIP ARTÍSTIC

 

L'equip artístic està format per la directora i el repertorista

LA COMISSIÓ ASSESSORA

Composta per socis que per la seva experiència i disponibilitat poden aportar coneixements icol·laborar en les tasques de la Junta.

LA COMISSIÓ DE PRODUCCIÓ

Coordina els processos i operacions que propis de l'activitat de la coral.

​​

TALLER DE VEU

 

Taller destinat als cantaires de la Font d’en Fargues que vulguin adquirir o millorar la seva tècnica vocal.

LA COMISSIÓ CAPTACIÓ

 

Dissenya  i executa  estratègies per a captar nous cantaires per a la coral a fi de mantenir-hi un nombre òptim.

Funcionament

FUNCIONAMENT

bottom of page